HomeTraining zoekenOp functiegebied

Overzicht

2-daagse Intensieve Masterclass Incoterms® 2010

Wanneer u internationaal handelt, is het van belang om duidelijke afspraken te maken met uw afnemer. Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van deze afspraken zijn de Incoterms. Verwijzing naar Incoterms® 2010 in een verkoopovereenkomst bakent op een heldere manier de wederzijdse verplichtingen van de partijen af en verkleint het risico van juridische complicaties. Het is daarom belangrijk om te weten, alvorens bedrijven internationale overeenkomsten afsluiten, welke kosten en risico’s de gebruikte Incoterm hen oplegt en wat de gevolgen zijn voor de boekhouding, logistiek, contractuele verplichtingen en aansprakelijkheid. Zo beperkt men de risico’s op misverstanden die tot geschillen kunnen leiden.
Het programma heeft een afwisselend en interactief karakter. Compacte inleidingen van de trainers worden onderbouwd door praktijkvoorbeelden en cases. Tijdens deze training ontdekt u de juridische, financiële (verzekeringen), fiscale en douane technische kanten van de Incoterms® 2010.
Tijden
Dag 1: woensdag 17 januari 2018 van 10.00 tot 16.30 uur. Inclusief lunch en een gezamenlijk diner
Dag 2: donderdag 18 januari 2018 van 9.00 tot 16.30 uur. Inclusief lunch en consumpties

Optioneel: wanneer u een hotelovernachting wenst, kunt u dit aangeven op het digitale inschrijfformulier. U verblijft op de locatie waar de training wordt gegeven. De kosten hiervoor bedraagt 91,90 euro inclusief ontbijt, excl. toeristenbelasting 1,60 euro. Let op de overnachting kosten zijn voor uw eigen rekening.

Meer info...

Voor wie: Deze training is speciaal ontwikkeld voor iedereen die minimaal 3 jaar exportervaring heeft en werkt met de Incoterms. Basiskennis van de Incoterms is een vereiste.

 

Bijeenkomst E-commerce & BTW diensten - goederen

BTW-wetgeving in de EU brengt complexe vraagstukken met zich mee. De afgelopen tijd zijn ook de wet- en regelgeving aangescherpt mbt tot E-commerce.

Aan de hand van concrete cases zal de trainer ingaan op de BTW-uitdagingen bij grensoverschrijdende E-commerce activiteiten van bedrijven. Zowel B2B als B2C transacties komen aan bod.

Programma:
Ochtend: E-commerce, verkoop van goederen
o Verkoop van goederen aan particulieren
o Waar is de levering belast
o Hoe werkt de regeling afstandsverkopen
o Welk tarief is van toepassing
o Hoe dient aangifte gedaan te worden
o Hoe kun je correcties indienen
o Leveringen aan ondernemers
o Invoer van goederen
o Praktijkvoorbeelden
o Vragen deelnemers

Middag, E-commerce en diensten
o Waar is een elektronische dienst belast
o Hoe werkt de regeling vanaf 1 januari 2015
o Welk tarief is van toepassing
o Hoe dient aangifte gedaan te worden
o Hoe kun je correcties indienen
o Diensten aan ondernemers
o Aankoop van diensten
o Praktijkvoorbeelden
o Vragen deelnemers
o Samenvatting en afsluiting
Het is ook mogelijk om alleen aan de ochtend of middag deel te nemen.

Meer info...

Voor wie: Personen die verantwoordelijk zijn voor een efficiënte en correcte administratie op het gebied van BTW en E-commerce. De workshop is ook zeer geschikt voor starters in international business met grensoverschrijdende E-commerce activiteiten.

 

Cursus 'Documenten bij export'

Of je nu buiten of binnen de Europese Unie levert, je krijgt hoe dan ook te maken met diverse exportdocumenten.
Vaak horen we van deelnemers dat ze oude documenten als voorbeeld gebruiken. Men weet dan niet wat precies en waarom bepaalde documenten ingevuld worden, hoe het eigenlijk zou moeten en wat de consequenties zijn als het niet goed gebeurt. Met deze cursus willen we mensen inzicht geven in de (elektronische) papierwinkel van export.

Meer info...

Voor wie: Personen die betrokken zijn of worden bij het gereedmaken van de documenten bij de totstandkoming en afwikkeling van exporttransacties

 

Cursus Compliance bij Internationaal Ondernemen

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak voor het opzetten van een compliance programma. Maar hoe pak je dat aan als internationaal bedrijf? Je hebt te maken met diverse normen en waarden en vaak grote internationale concurrentie.

Tijdens deze cursus gaat u samen met andere exporteurs de uitdaging aan om na te denken over het introduceren of professionaliseren van compliance voor uw onderneming. De vier grootste compliance risico's bij internationaal ondernemende bedrijven staan centraal:
1) geschenken en ongeoorloofde betalingen;
2) agenten/commissionairs;
3) mededingingswetgeving;
4) exportvergunningen.

Meer info...

Voor wie: Personen die compliance moeten introduceren of het er plotseling bij moeten gaan doen (bedrijfsjuristen, HR managers, communicatie deskundigen, IT managers, auditors, controllers, kwaliteitsmanagers, etc...

 

Cursus Douaneprocedures in de praktijk!

Tijdens deze compacte training krijgt men een overzicht van en inzicht in het spectrum van douaneregelingen en indirecte belastingen. Daarnaast wordt er ingegaan op het belang en de impact van deze materie in de dagelijkse bedrijfsvoering van een exportonderneming.

Afhankelijk van het aantal transacties en de ingewikkeldheid ervan kan een exporteur besluiten om douanezaken uit te besteden. Dat wil niet zeggen dat de exporteur zelf geen kennis van zaken dient te hebben op dit gebied. De exporteur blijft verantwoordelijk voor de exporttransacties.
Als deze daarvan bewust is, overweegt hij of zij misschien zelfs om te investeren in software en menskracht om die transacties zelf te gaan doen.

Meer info...

Voor wie: Personen die verantwoordelijk zijn voor en betrokken zijn bij douanezaken rond internationale transacties.

 

Cursus Export Manager

De internationale markt wordt steeds transparanter en de concurrentie steeds heviger. Om de concurrentie voor te zijn én te blijven, is een structurele, planmatige aanpak van export met de nodige kennis van zaken vereist.

In de cursus Export manager leert en ervaart u aan de hand van het export (beleids)plan bewuster de markt in te gaan. De cursus biedt een goede balans tussen de theorie en de praktijk. Naast ervaringsuitwisseling met collega-exporteurs ontvangt u individuele coaching van ervaren professionals.

Data 2017: 15 september 2017, 6 oktober 2017, 3 november 2017, 24 november 2017, 22 december 2017, 19 januari 2018, 16 februari 2018

Data in najaar 2017 - winter 2018:
15 december 2017, 13 januari, 27 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april, 5 mei 2018

Meer info...

Voor wie: De cursus Export Manager is een must voor u als export(area)manager wanneer u uw exportactiviteiten naar een hoger niveau wilt tillen en opportunistische kansen in de internationale markt wilt omzetten naar een strategische bedrijfsaanpak.

 

Cursus Export Sales for Young Professionals

Welke stappen dient u te nemen, intern en extern, om proactief en effectief als ‘sales’ professional te kunnen optreden? Hoe hebben andere ambitieuze ‘young professionals’ exportgroei binnen hun eigen bedrijf gerealiseerd? Tijdens deze interactieve cursus geven wij succesvolle en ‘out of the box’ denkende exporteurs en professional trainers het woord, die ervaring hebben met het signaleren van internationale marktkansen en koopsignalen en hiermee in de praktijk successen hebben behaald.
Deze cursus is bestemd voor beginnende exporteurs, die kennis willen maken met de basis competenties van het vak "sales" in de export.

Meer info...

Voor wie: Beginnende Export Managers, Sales Managers en Area Managers, die (mede)verantwoordelijk zijn voor de verkoopresultaten in het buitenland.

 

Cursus Export van A t/m Z.

Exporteren van goederen is voor meer en meer bedrijven interessant. Er zijn allerlei zaken waarmee exporterende bedrijven rekening moeten houden om risico's te vermijden. Een groot deel van de risico's kan beperkt worden als de operationele mensen goed op de hoogte zijn van de belangrijkste zaken die met export te maken hebben.

Meer info...

Voor wie: Operationeel personeel binnen een internationaal opererende onderneming.

 

Cursus Het effectief selecteren en managen van je zakenpartner in het buitenland

Hoe vind je een goede agent/importeur? Wat is een goede agent/importeur? Maak je contracten op, wat doe je met de vraag om exclusiviteit, hoe kom je er weer vanaf? Hoe stuur je een agent/importeur aan; hoe krijg je hun prestaties omhoog? Hoe transparant ben je in je beleid met agenten/importeurs?

Tijdens de workshop gaan we in op bovenstaande vragen. Daarnaast gaan wij uitgebreid in op selectiemodellen en het opzetten van een effectief aansturingsmodel voor uw agenten / importeurs.

Onderwerpen
- Exporteren, groeien in exportmarkten, hoe kom je tot een juiste keuze van entreestrategie
- Werken met agenten/distributeurs, introductie, voor- en nadelen van agenten/distributeurs
- Waaraan moet een juiste zakenpartner voldoen – introductie
- Case-studies over criteria zakenpartner vervolgens dit klassikaal bespreken en verder uitdiepen
- Hoe manage je je zakenpartner in het buitenland, aansturingstools
- Opzetten van een aansturingsmodel
- Evalueren van de samenwerking met partner en eventueel afscheid nemen, met aansluitend discussievragen

Meer info...

Voor wie: Personen die verantwoordelijk zijn voor de juiste werving, selectie en aansturing van een of meerdere exportpartners

 

Cursus Logistiek en Transport - Partijen en processen in de internationale handel en de haven

Wat is het verschil tussen een cargadoor en een expediteur? Wat kunnen ze voor mij als exporteur betekenen? Hoe verloopt het boekingsproces in de scheepvaart? Wat is een VI en wat moet ik met een arrival notice? Wat is het verschil tussen een seawaybill en een B/L? Wat is de rol van de douane en wat doet een stuwadoor eigenlijk? Kan ik invloed uitoefenen op de "handling" van mijn container? Als je als exportmedewerker verantwoordelijk bent (of wordt!) voor de logistieke afhandeling van exportzendingen is een gedegen kennis van de logistieke keten en de spelers die hier in actief zijn onontbeerlijk.
In deze cursus wordt dieper ingegaan op de relatie tussen de exporteur en de verschillende logistieke dienstverleners in de internationale haven. Ook zullen de specifiek in het internationaal zeetransport voorkomende kosten als demurrage, detention, Terminal handling charges, CAF- en BAF rates en het begrip "haulage" gedurende deze cursus behandeld worden.

Meer info...

Voor wie: Personen die verantwoordelijk zijn voor zeevracht zendingen en meer willen weten over de logistieke spelers en processen in- en rondom de haven.

 

Cursus Manager Export Binnendienst

Een Export Binnendienst medewerker vervult een cruciale rol in de export. Hij/zij communiceert met de verschillende afdelingen zoals Inkoop, Sales, Finance, Distributie, Product Management, etc. Om de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste afdeling of instantie te kunnen verstrekken, dient de export binnendienst afdeling al vanaf het begin stadium betrokken te zijn bij het offerte traject. Wanneer het voorwerk goed is gedaan, wordt de offerte vanzelf een duidelijk document voor zowel de koper als verkoper. Daarom is diepgaande kennis van leveringscondities, betalingscondities en douanezaken een vereiste om exporttransacties zo efficiënt mogelijk af te wikkelen Ook kennis van het opstellen en controleren van transport-, douane- en bankdocumenten mag hierin zeker niet ontbreken. Tijdens deze cursus worden al deze facetten uitvoerig behandeld en zal een grote invloed hebben op, niet alleen uw eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook de verkoopresultaten van uw bedrijf. Tevens doet u in deze cursus vaardigheden op om sales gericht te ondersteunen. Immers... een goed samenspel tussen Sales en de Binnendienst is onmisbaar binnen een succesvolle exportorganisatie!
U bent in staat om de opgedane kennis binnen uw eigen exportorganisatie direct toe te passen in de praktijk.

Modules: Commercieel voortraject, Incoterms 2010, Transportverzekering, Logistiek en Transport, Douanezaken en Oorsprong, Internationale Betalingen, Culturele zaken, Managen eigen exportadministratie en Optimalisatie exportproces binnen eigen organisatie.
Voor deze cursus wordt minimaal 3 jaar exportervaring en minimaal HBO werk- en denkniveau geadviseerd.
Tevens heeft u de mogelijkheid om een examen te maken en uw Export Binnendienst Diploma te behalen.

Meer info...

Voor wie: Personen die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de export binnendienst afdeling, het managen van de export administratie, logistieke zaken en/of fungeren als belangrijke schakel tussen de binnendienst en de sales afdeling.

 

Douane en Logistieke zaken in Brazilie

Hoewel het potentieel voor de Braziliaanse markt groot is, kunnen de douane procedures en de logistieke processen bij het exporteren van uw goederen naar dit land een obstakel vormen. De doorlooptijden in de haven zijn lang en onvoorspelbaar, ook heeft het (douane)personeel geen moeite met stakingen. Tevens heeft Brazilië recentelijk de invoerrechten op een aantal producten gewijzigd. Hier zitten producten tussen die vanuit Nederland naar Brazilië uitgevoerd worden en bij tariefsverhoging mogelijk nadelige gevolgen kunnen hebben. Het exporteren naar Brazilië heeft enkele hindernissen, echter met de juiste voorbereiding, kennis en ondersteuning bent u in staat om uw exportzending met succes bij uw Braziliaanse klant af te leveren.
Tijdens deze workshop zullen professionals ingaan op de meest voorkomende douane- en transportproblemen bij export naar Brazilië en u hierin adviseren. Tevens hoort u veel nuttige informatie zoals de voor- en nadelen van de verschillende Free Trade Zones, de gevolgen van de tariefsverhogingen en welke gegevens u op de factuur moet vermelden.

Meer info...

Voor wie: Alle exportmedewerkers die zich bezig (gaan) houden met exportzendingen naar Brazilië.

 

Douane en Logistieke zaken in Rusland

In de praktijk blijkt dat zich nog steeds veel problemen voordoen om de goederen veilig vanuit Nederland naar Rusland te vervoeren. Zo is het bij het wegtransport belangrijk te onderzoeken of de vervoerder in kwestie over een vergunning beschikt om naar Rusland te rijden. Rederijen in Rusland vragen veel geld voor b/l-correcties en terminals in Rusland rekenen zeer hoge tarieven voor demurrage. Een ander gevaar dat om de hoek loert, is de corruptie die welig tiert in deze gebieden. Vertragingen, ergernissen en extra kosten kan men voorkomen door een goede voorbereiding en kennis van zaken.
Tijdens deze workshop gaan de sprekers in op wat men allemaal kan verwachten wanneer u zelf verantwoordelijk bent voor het exportzendingen naar Rusland. Een zeer praktijkgerichte workshop met veel praktische tips, nuttige informatie en interactieve discussies waaruit elke deelnemer zijn/haar voordeel kan doen voor de eigen aanpak.

Meer info...

Voor wie: Alle exportmedewerkers die zich bezig (gaan) houden met exportzendingen naar Rusland.

 

Examen Export Binnendienst

Het examen Export Binnendienst omvat de volgende gebieden:
Commercieel voortraject, Inocterms 2010, Logistiek en Transport, Transportverzekeringen, Internationale Betalingen, Douane, Exportprocessen en Cultuur.

Meer info...

Voor wie: Personen met minimaal 3 jaar exportervaring en een HBO werk- en denkniveau.

 

Export & Innovatie

Een wereldwijd A-merk, 2x Best Managed Company en koploper in innovatieve concepten voor industriële bakkerijen: dat is WP Haton! Om dit te bereiken heeft WP Haton een transformatie van een louter techniekgedreven onderneming, voor de productie van industriële bakkerijmachines, tot een klantgerichte logistieke leverancier van zogenoemde \u2018deegoplossingen\u2019 ondergaan.
Maar WP Haton gaat verder. Er is ingezet op een ontwikkeling waar medewerkers zelfsturend werken en mede-eigenaar van het proces zijn. Tevens is er een impuls gekomen om zelf ideeën voor vernieuwing voor te stellen. Dit heeft er voor gezorgd dat innovatie en efficiëntie een vlucht hebben genomen.
De komende jaren zal de groei met name vanuit service komen, denk hierbij logistieke oplossingen, een nieuwe concept voor reserveonderdelen en service op afstand. Een mooie voorbeeld is de virtual reality pilot, om de klant service op afstand te kunnen aanbieden met bijvoorbeeld scholing of instructies bij een storing.
WP Haton opent op 27 september haar deuren voor leden van evofenedex om samen te ervaren hoe innovatie uw export verder kunnen brengen. Schrijf u snel in, er is maar ruimte voor een beperkt aantal deelnemers.

Meer info...

Voor wie: Exclusief voor leden van evofenedex.

 

Leergang BTW - basisbeginselen in intracommunautaire BTW

Btw is de enige Europese belasting. Bij grensoverschrijdend zaken doen, is het van belang om te weten in welk land btw moet worden afgedragen en waar het moet worden teruggevraagd. Financiële en logistieke medewerkers moeten dan ook op de hoogte zijn van de do’s en dont’s, zodat wordt voorkomen dat naheffingen en boetes volgen.

EVO en Fenedex bieden gezamenlijk een zorgvuldig samengestelde opleiding btw aan. De bijeenkomsten zijn zowel los als in een pakket af te nemen. De opleiding ‘Inleiding btw in logistiek en internationaal ondernemen’ is de startbijeenkomst van de leergang op niveau 1-2 en geeft een overzicht van de spelregels van de btw. De docenten zijn afkomstig van BTW-PLAZA, kennispartner van EVO en Fenedex voor alle btw-vraagstukken van leden.

De gehele leergang bestaat uit:
1) Inleiding BTW in logistiek en internationaal ondernemen (2 modules)
2) BTW en ABC-transacties (1 module)
3) Basisbeginselen samenloop BTW en Douane (1 module)
4) Inkoop - BTW, debasisbeginselen (1 module)
5) Toets over de gehele leergang (aanlsuitend op laatste module)

Meer info...

 

Masterclass BTW bij meerdere entiteiten in de EU

Steeds meer bedrijven coordineren de BTW-administratie van meerdere entiteiten in de EU vanuit Nederland. Maar hoe pak je dat correct en efficient aan als internationaal bedrijf? Hoe ga je om met deelleveringen vanuit verschillende entiteiten? Wanneer vindt er een verlegging plaats? Hoe efficient de BTW te managen? Tijdens deze kleinschalige training zal onze BTW expert deze en andere complexe BTW-vraagstukken met u behandelen.

Wilt u samen met onze expert en collega-ondernemers sparren over uw complexe BTW-uitdagingen? Neem dan deel aan deze training. U heeft hierbij ook de mogelijkheid uw eigen internationale BTW-vraagstukken voor te leggen aan onze BTW expert.

Meer info...

Voor wie: Personen die verantwoordelijk zijn voor een efficiënte en correcte administratie op het gebied van BTW voor meerdere entiteiten in de EU.

 

Masterclass Letter of Credit

Wilt u een betaling onder het L/C zonder voorbehouden en zonder vertragingen? Een beperking van de bankkosten? Om het maximale rendement te behalen is het van belang om het gehele proces binnen eigen organisatie eerst goed in kaart te brengen. Tijdens de Masterclass Letters of Credit kijkt u kritisch hoe het L/C proces binnen uw bedrijf is georganiseerd. U weet dan wie (Finance, Logistiek, Customer Service of Sales) wanneer actie moet ondernemen om tot het hierboven genoemde resultaat te komen.
Tevens hoort u vanuit de praktijk hoe de contractonderhandelingen gaan en hoe het klanten contact tot een eerste L/C shipment verloopt. Tevens worden er een aantal artikelen uit de publicatie UCP 600 uitgelicht die voor u als exporteur van belang zijn om te weten. Ook wordt er aandacht besteed aan de werkwijze en bijzondere vormen van een Letter of Credit en wat een "stille confirmatie" precies inhoudt.
U ontvangt naast de editie UCP 600, ook de publicatie ISBP (International Standard Banking Practice), een uitgebreide gids voor behandeling en onderzoek van de handelsdocumenten onder documentaire kredieten.

Programma onderwerpen
- De Incoterms 2010 en de L/C
- Confirmatie van L/C
- Vormen van L/C’s
- Regelgeving UCP600 en ISBP
- Financiële Paragraaf
- Uitspraken ICC en NL vereniging van banken
- Compliance
- Kredietverzekering
- Cases en eigen L/C flow chart

Meer info...

Voor wie: Deze training is speciaal ontwikkeld voor personen die minimaal 3 jaar ervaring hebben met Letters of Credit en een verdiepingsslag willen maken.

 

Masterclass Leveranciersverklaringen

De leveranciersverklaring; een simpel A4tje maar toch is het een officieel bewijsstuk voor de afgifte van preferentiële documenten en verklaringen zoals het EUR 1 document en de factuurverklaring. Daarnaast bestaan er verschillen in de diverse oorsprongsbepalingen waardoor de afgifte van één leveranciersverklaring voor alle landen vaak niet juist is. Dit brengt een aansprakelijkheidsrisico met zich mee. Foutief gebruik van een leveranciersverklaring wordt aangemerkt als economisch delict.

In de leveranciersverklaring wordt ook gevraagd of er cumulatie is toegepast. In de meeste gevallen wordt hier ontkennend op geantwoord. Maar waarom is er geen cumulatie toegepast en wat levert het voor u op indien deze handelingen of bewerkingen wel worden toegepast. Wellicht zijn er dan meer mogelijkheden om preferentiële documenten af te geven. Kortom een simpel formulier met lastige vragen en soms verstrekkende gevolgen. Om verantwoord met deze materie om te gaan is dus diepgaande kennis vereist.

Meer info...

Voor wie: Alle personen die (mede) verantwoordelijk zijn voor het douane- en oorsprongsbeleid. U bent bekend met het begrip oorsprong (preferentieel en niet-preferentieel) tariefpost en de leveranciersverklaring in het algemeen.

 

Masterclass Online verkopen over de grens

Bent u exporteur en wilt u exporteren via internet? Kom dan naar de Masterclass Online verkopen over de grens over o.a. een strategische benadering van e-commerce, Europese wet- en regelgeving op dit gebied en de fiscale aspecten.

Onderwerpen o.a.
‘Wheel of fortune’;
Marktonderzoek;
Lokalisatie;
E-Fulfilment;
E-Marketing.

Gratis persoonlijk adviesgesprek op maat
Indien gewenst, kunt u als deelnemer een (gratis) persoonlijk adviesgesprek van 1 uur aanvragen met een cross-border specialist. Voor vragen hierover en/of inplannen van dit adviesgesprek kunt u contact opnemen met Mark Reijneker via m.reijneker@evofenedex.nl

Meer info...

Voor wie: Alle personen binnen kleinere en grotere organisaties die betrokken zijn bij het (eventueel) optuigen en/of optimaliseren van huidige en/of toekomstige e-commerce activiteiten in het buitenland.

 

Masterclass Optimalisatie van de exportadministratie

Bent u verantwoordelijk voor het opzetten van een exportafdeling, het organiseren en coördineren van de exportadministratie of het aansturen van een export binnendienst afdeling? Dan moet u weten welke administratieve handelingen relevant zijn en welke overbodig. Er wordt namelijk van u verwacht dat u mogelijke risico's kunt inschatten en beperken.
In deze Masterclass leert u hoe u uw exportadministratie zo efficiënt en effectief mogelijk kunt beheersen en stroomlijnen om vertragingen en onnodige kosten te voorkomen.
U gaat zelf actief aan de slag door een eigen bedrijfspolicy op te stellen die voor alle disciplines binnen de organisatie zowel uitvoerbaar als haalbaar is met in acht neming de wensen van de klant en de richtlijnen van de wet.

Meer info...

Voor wie: Export Binnendienst medewerker die verantwoordelijk is voor het organiseren en aansturen van een export afdeling, bijvoorbeeld manager of hoofd logistiek, manager transport, manager, exportbinnendienst of customer service

 

Masterclass Transfer pricing voor het MKB

Werkt u in een (middel)groot bedrijf met één of meerdere vestigingen in het buitenland? Hoe stelt uw bedrijf dan de interne verrekenprijzen vast en kunt u deze voldoende onderbouwen? Weet u hoe de Nederlandse fiscus uw prijzen toetst?
Deze en andere vragen worden behandeld door een team inleiders met een brede ervaring in de belastingdienst, in ondernemingen en in de advieswereld.

Meer info...

Voor wie: Alle personen binnen internationaal opererende organisaties, die betrokken zijn bij beslissingen en/of uitvoering omtrent financiële rapportages en afdrachten aan de Belastingdienst.

 

Masterclass Uitzenden personeel naar het buitenland

Internationaal ondernemen gaat vaak gepaard met zakelijk reizen en werken in het buitenland, kortom grensoverschrijdende arbeid. De kosten en risico's die dit met zich meebrengt moeten op een deskundige en verantwoorde wijze gemanaged worden. Elke grensoverschrijding, kort of lang, heeft voor de ondernemer en de werknemer gevolgen op 5 belangrijke thema’s namelijk migratie, sociale verzekeringen, arbeidsrecht- en voorwaarden, fiscaal en pensioen.
Veel vragen moeten worden beoordeeld, risico's moeten worden ingeschat en kosten moeten worden begroot. Reden genoeg om deze inspirerende middag in uw agenda te zetten.

Meer info...

Voor wie: De Masterclass is voornamelijk relevant voor personen in een organisatie die betrokken zijn bij het internationaal uitzenden van werknemers (directie, management, expatmanager, HR en bedrijfsjuristen).

 

Opleiding Manager Customs & Trade Affairs (MCTA) Fase 1

De Manager Customs and Trade Affairs (MCTA) is enerzijds een vakinhoudelijk expert op het gebied van douane en trade compliance en anderzijds is hij (proces) manager/bewaker. Een goede MCTA weet dan ook beide rollen professioneel in te vullen, zijn balans te vinden tussen deze rollen en op adequate wijze deze brugfunctie binnen zijn organisatie te vervullen.

De hernieuwde opleiding MCTA fase 1 verbindt deze twee rollen en stelt u in staat vanuit uw inhoudelijke expertise op het gebied van douane en trade compliance in- en externe klanten te adviseren en te informeren over de te volgen strategie voor internationaal handelsverkeer en bestaande processen te verbeteren en nieuwe processen op te zetten en te implementeren. De hernieuwde opleiding is ontstaan door de nauwe samenwerking van EVO en Fenedex.

Om dit voor elkaar te krijgen maakt u gebruik van uw brugfunctie tussen de verschillende afdelingen zoals: Import, Export, Customer Service, Sales, Finance en Administratie. Bovendien ondersteunt u de afdeling Logistiek/Supply Chain Management.

Programma

MCTA fase 1 heeft een praktijkgerichte insteek: de deelnemer kan het geleerde direct toepassen in zijn praktijk. De opdrachten, informatieve bronnen en interactieve lessen zorgen er voor dat de deelnemer zich de stof eigen maakt en al snel een meerwaarde van de opleiding ervaart binnen het uitvoeren van zijn functie als (aankomend) MCTA.

De inhoud van de lessen zijn vormgegeven naar aanleiding van een MCTA-functieprofiel dat tot stand gekomen is op basis van input uit het bedrijfsleven. Alle kennis en vaardigheden uit het functieprofiel komen in de opleiding aan bod.

Dit heeft geresulteerd in een programma waarin de volgende expertisegebieden aan bod komen:

Douane
Trade Compliance
Logistiek & Bedrijfskunde
ICT

Waarom MCTA bij EVO-Fenedex?

De voordelen van de vernieuwde opleiding op een rij:

MCTA is de enige opleiding in Nederland die je praktisch en theoretisch voorbereidt op een volgende stap in je carrière
De opleiding MCTA is ontwikkeld in co-creatie: door Managers Customs bij expediteurs en bedrijfsleven, door docenten en door oud-leerlingen
EVO biedt het netwerk Customs & Trade Affairs, waardoor je collega’s ontmoet en kennis up-to-date houden gegarandeerd blijft
EVO is een vereniging en is daardoor onafhankelijk en wil in elke kennisoverdracht en advies zonder winstoogmerk onze leden verder helpen om belemmeringen weg te nemen

Doorlopende leerlijn
Deze opleiding maakt deel uit van de doorlopende leerlijn: Basisopleiding Declarant, Vakopleiding Declarant, Import- Export Specialist, MCTA.

Afstuderen
Het post-HBO traject wordt daarna afgesloten door het schrijven en verdedigen van een scriptie MCTA fase 2.

Na het met goed gevolg afsluiten van fase 2 ontvangen de deelnemers het post-hbo-diploma Manager Customs & Trade Affairs dat wordt afgegeven door de Stichting Post HBO Nederland. Dit post-hbo diploma staat binnen en buiten de logistieke sector zeer goed aangeschreven!

Meer info...

Voor wie: MCTA fase 1 is bedoeld voor (aankomend) managers in het verladend bedrijfsleven of bij een logistiek dienstverlener die zich bezig houden met in- en uitvoervraagstukken en veelvuldig contact hebben met de verschillende afdelingen en strateg

 

Seminar e-commerce in China uw kansen en bedreigingen

Wat zijn uw kansen op de grootste e-commerce markt van deze tijd? Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen en hoe kunt u als exportbedrijf hierop inspelen?
Alvorens u deze uitdaging aangaat is het belangrijk om u eerst te verdiepen in een aantal juridische aspecten. Zoals het beschermen van uw merknaam en welke e-commerce wetgeving van toepassing is voor uw online producten. Maar ook een realistisch kijk naar de commerciële en financiële belangen van uw bedrijf, zoals wat zijn de kosten en eisen om als bedrijf uw producten online te verkopen op de Chinese markt.
Ook onderwerpen als welke kanalen effectieve verkoopresultaten kunnen opleveren, de voor- en nadelen hiervan en hoe u zich onderscheidt ten opzichte van uw concurrenten worden behandeld tijdens dit seminar.
Na het plenaire deel van het programma heeft u de mogelijkheid om te sparren met de sales manager van Berg Toys B.V. en de e-commerce director van Hi-Tec Sports die reeds succesvol zijn op de Chinese e-markt.
Door deelname aan dit seminar legt u een stevig fundament om de Chinese e-markt te veroveren.

Meer info...

Voor wie: Exportdirecteuren, exportmanagers, areamanagers, bedrijfsjuristen, marketingmanagers en medewerkers die werkzaam zijn binnen een exportorganisatie.

 

Training Basisbeginselen samenloop BTW en Douane

EVO en Fenedex bieden gezamenlijk een zorgvuldig samengestelde opleiding btw aan. De bijeenkomsten zijn zowel los als in een pakket af te nemen. De docenten zijn afkomstig van BTW-PLAZA, kennispartner van EVO en Fenedex voor alle btw-vraagstukken van leden.

De training basisbeginselen samenloop BTW en Douane geeft antwoord op de volgende vragen:
- Wat is in- en uitvoer?
- Wanneer sprake van samenloop?
- Waar moet ik op letten?
- Hoe geef ik in mijn btw-aangifte in- en uitvoer aan?
- Aan welke douaneformaliteiten moet ik voldoen bij in- en uitvoer?

De gehele leergang bestaat uit:
1) Inleiding BTW in logistiek en internationaal ondernemen (2 dagdelen)
2) BTW en ABC-transacties (1 dagdeel)
3) Basisbeginselen samenloop BTW en Douane (1 dagdeel)
4) Inkoop - BTW, debasisbeginselen (1 dagdeel)
5) Toets over de gehele leergang

Meer info...

Voor wie: Personen die verantwoordelijk zijn voor een efficiënte en correcte administratie op het gebied van BTW bij intracommunautaire transacties.

 

Training BTW en ABC-transacties

EVO en Fenedex bieden gezamenlijk een zorgvuldig samengestelde opleiding btw aan. De bijeenkomsten zijn zowel los als in een pakket af te nemen. De docenten zijn afkomstig van BTW-PLAZA, kennispartner van EVO en Fenedex voor alle btw-vraagstukken van leden.

De training BTW en ABC-transacties geeft antwoord op de volgende vragen:
- Verdieping ‘Inleiding btw’: inzoomen op ABC-transacties
- Wat is het?
- Wat doet het?
- Hoe werkt het?
- Welke variaties zijn er?

De gehele leergang bestaat uit:
1) Inleiding BTW in logistiek en internationaal ondernemen (2 dagdelen)
2) BTW en ABC-transacties (1 dagdeel)
3) Basisbeginselen samenloop BTW en Douane (1 dagdeel)
4) Inkoop - BTW, debasisbeginselen (1 dagdeel)
5) Toets over de gehele leergang

Meer info...

Voor wie: Personen die verantwoordelijk zijn voor een efficiënte en correcte administratie op het gebied van BTW bij intracommunautaire transacties.

 

Training BTW en fiscale vertegenwoordiging

Buitenlandse bedrijven komen veelvuldig in aanraking met de complexe Europese btw-wetgeving. Nederlandse ondernemingen treden voor hen op als beperkt of algemeen fiscaal vertegenwoordiger. De buitenlandse ondernemer kan dan ook gebruik maken van een BTW-entrepot. Kennis van de ingewikkelde regelgeving is noodzakelijk om risico's van naheffing en aansprakelijkheid te vermijden.

ONDERWERPEN:
Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger
Algemeen Fiscaal Vertegenwoordiger
Machtigingen / Contracten / Risiscoanalyse
Wanneer is fiscale vertegenwoordiging niet nodig en volstaat een machtiging.
Aansprakelijkheid en borgstelling
Opzetten van Fiscale Vertegenwoordiging
Fiscale Vertegenwoordiging bij opslag en distributie
Dossieropbouw

Meer info...

Voor wie: Financiele en administratieve medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een juiste facturering en btw-aangifte, met name bij de bedrijven die gebruik maken van de vergunning fiscaal vertegenwoordiger of BTW-entrepot.

 

Training BTW in logistiek en internationaal ondernemen

De BTW-wetgeving is voor veel exporteurs een lastig pakket. Welk tarief dient toegepast te worden? Is er sprake van verlegging van BTW? En zo ja, wat zijn hiervan de consequenties? Hoe zit het met ABC-transacties? Waar kun je buitenlandse BTW-nummers verifieren en hoe vaak dien je dat te doen? Hoe pas je BTW juist toe bij verrekening van commissie met handelsagenten? Hoe zit dat met teruggaaf van buitenlands BTW?

Ons trainersteam, bestaande uit de belastingdienst, het bedrijfsleven en de btw-consultant, gaan graag de uitdaging aan om u middels deze interactieve training inzicht te geven in het juist toepassen van BTW bij intracommunautaire transacties. Zij nemen u stap voor stap mee aan de hand van sprekende praktijkcases. Daarnaast heeft u als deelnemer ook de mogelijkheid eigen cases voor te leggen.

De gehele leergang bestaat uit:
1) Inleiding BTW in logistiek en internationaal ondernemen (2 dagdelen)
2) BTW en ABC-transacties (1 dagdeel)
3) Basisbeginselen samenloop BTW en Douane (1 dagdeel)
4) Inkoop - BTW, debasisbeginselen (1 dagdeel)
5) Toets over de gehele leergang (ca 1 uur, aansluitend op de module van dag 3)

Meer info...

Voor wie: Personen die verantwoordelijk zijn voor een efficiënte en correcte administratie op het gebied van BTW bij intracommunautaire transacties.

 

Training Certificaten van Oorsprong, EUR.1 en factuurverklaringen

Het invullen van een document is niet lastig maar heeft u de kennis waarom u het document invult en wat u mag invullen?

Oorsprongsdocumenten (Certificaten van Oorsprong) worden om uiteenlopende redenen gevraagd. Een groot aantal landen hebben handelsmaatregelen ingesteld om hun eigen markt te beschermen resp. hun eigen markt te stimuleren. Daarnaast spelen politieke redenen een rol en wordt het document gevraagd in het Internationale betalingsverkeer (L/C)

Met sommige oorsprongsdocumenten (EUR.1) kan uw klant tariefpreferentie krijgen. De importeur krijgt hierdoor vrijstelling op het douanerecht. Uw producten kunnen hierdoor aantrekkelijker worden voor uw klant vanwege een gunstiger inkoopprijs.

U kunt ook gebruik maken van de factuurverklaring. Deze verklaring geeft ook recht op een lager invoertarief maar leidt bij verkeerd gebruik nogal eens tot vervelende financiële gevolgen.
Kortom; reden genoeg om u te laten informeren en duidelijkheid te krijgen hoe u met deze materie op een efficiënte manier om kunt gaan.

Meer info...

Voor wie: Alle personen die direct betrokken zijn met het maken van oorsprongsdocumenten (CvO, EUR.1, EUR-MED) en de daarbij behorende leveranciersverklaringen.

 

Training De fiscale en juridische aspecten van het zakendoen in de Verenigde Staten

Wat kunt u verwachten wanneer u met Amerikanen over contracten onderhandelt? Hoe werkt het juridische en fiscale systeem in Amerika? Wat zijn de belastingformaliteiten waaraan voldaan moet worden? Hoe beperkt u als bedrijf zoveel mogelijk uw productaansprakelijkheid?
Deze training bestaat uit 2 sessies:
Sessie 1 ochtend: Het opzetten van een eigen vestiging in de VS en Tax in de VS
Sessie 2 middag: Het verkoopcontract en productaansprakelijkheid in de VS
U heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de gehele training of 1 sessie naar keuze.
In de eerste sessie hoort u waarmee u rekening dient te houden bij het opzetten van een eigen vestiging in de Verenigde Staten, wat u kunt verwachten wanneer u met Amerikanen onderhandelt, de belangrijkste spelregels en de do's and don'ts.
In de sessie “Tax in de VS” worden de belangrijkste spelregels behandeld die van toepassing zijn voor Amerikaanse belastingdoeleinden vanaf het moment dat er in Amerika investeringen worden gedaan en/of daar een onderneming wordt gestart. In Amerika wordt op zowel federaal niveau, als op het niveau van de individuele staten belastingen geheven. Voor de beide niveaus zal daarom een overzicht worden gegeven van de voornaamste belastingen die worden geheven, wanneer deze belastingen van toepassing zijn, de grondslagen van deze belastingen en de formaliteiten waaraan dient te worden voldaan voor deze belastingen.
Tijdens de tweede sessie "Het verkoopcontract en productaansprakelijkheid in de VS" wordt ingegaan op zaken als “integratie-clausule”, toepasselijk recht en de rechter in de VS, maar ook wat de verschillen zijn met Nederland wanneer u in de VS wil gaan procederen. U krijgt een globaal overzicht van zowel het systeem als de kosten. En waar draait het nu in praktijk om en wat kan er worden gedaan om risico’s te beperken.
Een intensieve training die ervoor zorgt dat ondernemers meer beslagen ten ijs komen wanneer ze zaken doen met Amerikanen.

Meer info...

Voor wie: Export managers en directieleden van internationale bedrijven. Tevens geschikt voor management in bredere zin als het gaat om contractuele vraagstukken op commercieel, fiscaal en juridisch gebied.

 

Training De praktijk van export naar India

Wilt u meer begrip van de Indiase cultuur om uw medewerkers beter aan te sturen? Hoe u uw netwerk kunt verbreden? Maar ook tot hoe ver u moet meegaan met uw Indiase klant? Weten welke wet- en regelgevingen voor u als Nederlandse exporteur van belang zijn om rekening mee te houden?
De hele wereld ziet India als een enorme afzetmarkt. De concurrentie is enorm, wees daarom als exporteur extra alert waar u op moet letten met India als nieuwe (focus) markt. Er zijn maar weinig landen in de wereld waar de verschillen zo groot zijn tussen mensen en hun uiteenlopende gewoonten en gebruiken. Ook prijsgevoeligheid, bureaucratie en armoede zijn belangrijke factoren waarmee u rekening dient te houden bij het exporteren van uw producten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, kennis van de meest essentiële spelregels van het zakendoen met India en inzicht in de Indiase zakencultuur, heeft u na deze training een voorsprong op uw concurrentie.
Tijdens deze intensieve middag training hoort u waar u rekening mee dient te houden bij het exporteren van uw producten naar India. Geen lange colleges, maar interactieve presentaties en discussies waaruit elke deelnemer zijn/haar conclusies kan trekken voor de eigen aanpak en antwoorden heeft gekregen op prangende vragen. Op een humoristische wijze en vol enthousiasme brengen de sprekers hun kennis over op de deelnemers. Aan het slot ruime gelegenheid voor informele contacten tijdens de netwerkborrel. Met deze training legt u een stevig fundament voor een professionele aanpak bij export naar India.

Meer info...

Voor wie: (Export)Directeuren, export/area managers en medewerkers van bedrijven die voornemens zijn de Indiase markt te betreden en weinig tot geen ervaring hebben met het zakendoen in India.

 

Training Export Control

Het doel van deze training is om bedrijven op een praktische wijze inzicht te geven in de verplichtingen verbonden aan de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen.

De Technologische Industrie produceert een veelheid aan hoogwaardige producten, waaronder (onderdelen van) zogenaamde strategische goederen. Onder strategische goederen vallen militair materieel en goederen voor tweeërlei gebruik, ook wel 'dual-use goederen' genoemd (zoals nachtkijkers, sensoren en elektronica).

Bedrijven die deze goederen exporteren of doorvoeren, moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Deze zijn gebaseerd op verschillende internationale overeenkomsten. Daarnaast wordt de export naar sommige landen beperkt door sancties, bijvoorbeeld t.a.v. Iran, Syrië en Sudan. De consequenties van het niet voldoen aan de regelgeving kunnen vergaande gevolgen hebben. Financieel, maar ook t.a.v. de bedrijfsreputatie. De wetgeving, controlelijsten en de vergunningaanvraag vormen een complex geheel, waarbij diverse instanties betrokken zijn.

Meer info...

Voor wie: Personen die (mede) verantwoordelijk zijn voor het beleid /uitvoering van export controle, het classificeren van goederen en het opzetten van een export compliance systeem.

 

Training Het managen van de financiële risico's voor uw eigen onderneming

Welke betalingsconditie moet u afspreken wanneer u grip wilt houden op uw goederen? Hoe kunt u anticiperen op onverwachte fluctuaties op de internationale valutamarkten? U kunt niet onderhandelen met een koper zonder te weten welke alternatieven er zijn om uw betalingsrisico's veilig te stellen.
Tijdens deze training wordt ingegaan op het verschil tussen een kredietverzekering en een betalingsgarantie, wanneer kunt u een Letter of Credit inzetten als een betalingsinstrument. Tevens krijgt u uitleg over de werkwijze van de overige internationale betalingscondities zoals open account, documentair incasso en bank payment obligation. Ook hoort u van een financieel expert hoe u kunt inspelen en omgaan met renteschommelingen, fluctuerende valutakoersen en ontwikkelingen op de energie- en grondstoffenmarkt. En wat is blockchain precies en hoe kunt u hier optimaal gebruik van maken.
In deze laagdrempelige training leert u alles wat u moet weten om uw financiële risico's binnen uw organisatie te beperken en managen.

Meer info...

Voor wie: Export directeuren, exportmanagers en iedereen die zich bezighoudt met financiële vraagstukken en contracten binnen eigen onderneming.

 

Training Het zakendoen in Iran en de onderliggende risico's

Wat zijn de huidige (politieke) ontwikkelingen, belemmeringen en welke alternatieven of oplossingen zijn er? Hoe ziet het bankenlandschap eruit? Welke invloed hebben de sancties op bedrijven die zakendoen met Iran. Hoe worden de regels door Iran zelf gehandhaafd?
Tijdens deze training hoort u hoe u uw risico’s zo veel mogelijk kunt beperken en hoe u ervoor zorgt dat uw compliance op orde is. Tevens verkrijgt u inzicht in de actuele trends en ontwikkelingen in Iran, de Iraanse zakencultuur en hoe het betalingsverkeer in dit land is georganiseerd.
Na deze training bent u bekend met de huidige regelgeving, het betalingsverkeer en waar u als exporteur tegenaan kunt lopen wanneer u voornemens bent met Iran zaken te gaan doen. Twee specialisten en een Iraanse ondernemer vertellen u over de zakelijke mogelijkheden in Iran.
Daarnaast kunt u een adviesgesprek van 20 minuten aanvragen met één van onze experts. Kortom, u bepaalt zelf met welke insteek u deelneemt aan deze training, zodat u straks uw eigen koers kunt varen.

Meer info...

Voor wie: Export directeuren, exportmanagers, area/salesmanagers die voornemens zijn om zaken te doen met Iran of zich willen oriënteren.

 

Training Incoterms 2010

Wie is verantwoordelijk voor de vrachtkosten tot op de overeengekomen plaats van bestemming? Wie regelt de documenten, verzekeringen, vergunningen of andere formaliteiten?
Tijdens deze training behandelen de docenten alle elementen om de juiste leveringsconditie overeen te komen met uw klant. Wanneer u weet welke risico's gelopen kunnen worden, weet u ook welke risico's vermeden of verzekerd kunnen worden. Ook de fiscale en financiele aspecten komen aan bod. Tevens wordt u aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgedaagd welke Incoterm u het beste kunt overeenkomen en waarom.

Meer info...

Voor wie: Allen die betrokken zijn bij de totstandkoming en afwikkeling van exporttransacties zoals: Sales, Shipping, Customer Service, Banken, Verzekeringsmaatschappijen en expediteurs. Let op: enige basiskennis van de Incoterms is een vereiste.

 

Training Inkoop - BTW (basisbeginselen)

EVO en Fenedex bieden gezamenlijk een zorgvuldig samengestelde opleiding btw aan. De bijeenkomsten zijn zowel los als in een pakket af te nemen. De docenten zijn afkomstig van BTW-PLAZA, kennispartner van EVO en Fenedex voor alle btw-vraagstukken van leden.

De training Inkoop - BTW (basisbeginselen) geeft antwoord op de volgende vragen:
- Wat doe ik met de btw op een inkoopfactuur?
- Hoe boek ik die btw in mijn administratie?
- Hoe verwerk ik inkoop-btw in de btw-aangifte?
- Wat doe ik met naar mij verlegde btw in mijn administratie en aangifte?

De gehele leergang bestaat uit:
1) Inleiding BTW in logistiek en internationaal ondernemen (2 dagdelen)
2) BTW en ABC-transacties (1 dagdeel)
3) Basisbeginselen samenloop BTW en Douane (1 dagdeel)
4) Inkoop - BTW, debasisbeginselen (1 dagdeel)
5) Toets over de gehele leergang

Meer info...

Voor wie: Personen die verantwoordelijk zijn voor een efficiënte en correcte administratie op het gebied van BTW bij intracommunautaire transacties.

 

Training Verdieping in de BTW en internationaal ondernemen

De BTW-wetgeving is voor veel exporteurs een lastig pakket. Welk tarief dient toegepast te worden? Is er sprake van verlegging van BTW? En zo ja, wat zijn hiervan de consequenties? Hoe zit het met ABC-transacties? Heeft u al enige ervaring met complexe BTW-vraagstukken, dan is deze training: Verdieping in de BTW en internatonaal Ondernemen wellicht geschikt voor u.

De training heeft een duidelijke focus. Uitsluitend business to business (B2B) transacties worden in deze training behandeld. In deze training worden de deelnemers verder meegenomen in de behandeling van btw gevolgen bij handel in het internationale verkeer. De sessie begint met een beschrijving van de btw als een internationale belasting waar rekening mee gehouden moet worden in binnen en buitenland. Na een korte herhaling van de regels die gelden voor de leveringen van goederen worden diverse grensoverschrijdende transacties geanalyseerd. De import, export en supply chain met afnemers in het ene land en aflever adressen in het andere wordt natuurlijk uitgebreid behandeld. De workshop vraagt veel interactie van de deelnemers en met elkaar lossen ze verschillende vraagstukken op. Daarbij wordt gebruik gemaakt van break-out sessies en groepsdiscussies. Naast leveringen worden ook de nationale en internationale diensten opgepakt. Aan het eind van de sessie zijn de deelnemers in staat om internationale vraagstukken te analyseren, de juiste gegevens te verzamelen om tot een oplossing te komen en de facturen te maken of verwerken in de aangifte.

Ons trainersteam, bestaande uit de belastingdienst, het bedrijfsleven en de btw-consultant, gaan graag de uitdaging aan om u middels deze interactieve training inzicht te geven in het juist toepassen van BTW bij intracommunautaire transacties. Zij nemen u stap voor stap mee aan de hand van sprekende praktijkcases. Daarnaast heeft u als deelnemer ook de mogelijkheid eigen cases voor te leggen.

Deze training is een vervolg op de Leergang BTW bij internationaal ondernemen (EVO-Fenedex) en/of de workshop BTW en intracommunautaire transacties (Fenedex).

Meer info...

Voor wie: Managers en medewerkers met enige BTW ervaring, die verantwoordelijk zijn voor een efficiente en correcte administratie op het gebied van BTW bij intracommunautaire transacties.

 

Voorlichtingsmiddag Risicovolle douanezaken

Als exporteur weet u als geen ander hoe lastig het kan zijn om de juiste goederencode voor uw product te vinden. Maar hoe handelt u als uw afnemer een andere goederencode van u verlangt. Kan en mag dit zomaar en wat kunnen de consequenties zijn.

Ook de vraag om een lagere douanewaarde op uw factuur te vermelden komt in de praktijk helaas nog erg veel voor. Wat is de reden dat dit gevraagd wordt en geeft u hier gevolg aan. Is dit een frauduleuze handeling?

U wilt geen navordering van de BTW. Daarom is het voor u als exporteur erg belangrijk om aan te tonen dat uw goederen daadwerkelijk de Europese Unie hebben verlaten en dat dit ook wordt vastgelegd in uw exportadministratie. Hoe werkt dit in de praktijk.

Deze inspirerende middag geeft u helderheid van zaken, inzicht in de ingewikkelde materie en steekhoudende argumenten voor een juiste handelswijze!

Meer info...

Voor wie: Alle personen die direct betrokken zijn met het maken van uitvoeraangiften, (mede) verantwoordelijk zijn voor het douanebeleid en te maken hebben met de administratieve verplichtingen binnen een exporterende onderneming.

 

Workshop Bill of Lading

Wij maken gebruik van een tussenpersoon die voor ons de containers boekt. Wat is de formele weg met de Bill of Lading instructies? Kunnen wij deze zelf naar de diverse scheepvaartmaatschappijen sturen of moet dit via de tussenpersoon gebeuren? De klant zegt dat ze al over de goederen kunnen beschikken zonder origineel Bill of Lading. Klopt dit?
Een Bill of Lading en het opstellen ervan roept vele vragen op bij exporteurs die verantwoordelijk zijn voor de zendingen naar het buitenland. Een verkeerd gekozen type Bill of Lading of ontbrekende gegevens op een Bill of Lading kunnen voor langdurig oponthoud zorgen aan de douane en u dus veel geld kosten.
Tijdens deze workshop leert u waaraan een Bill of Lading precies dient te voldoen, zodat u het juist kunt opmaken en uw goederen ongehinderd de douane kunnen passeren.
Onderwerpen die in de workshop ter sprake komen zijn o.a. :
1. Wat is een connossement / Bill of Lading?
2. Soorten connossementen
3. Wanneer welke soort toepassen?
4. Het connossement als waardepapier
5. Vuil en schoon
6. Overdraagbaarheid van een connossement
7. Speciale aandacht voor het order – en naamconnossement
8. Bill of Lading en een Letter of Credit
9. Het connossement en de Incoterms
10. Overdracht eigendomsrecht
11. De Letter of Indemnity
12. De cassatorische clausule oftewel de Drie Musketiers Clausule.
13. Freight (pre)paid of freight payable at destination (freight ciollect)
14. De invulling van het connossement d.m.v. de verschepingsinstructie
15. CASES

Meer info...

Voor wie: Export binnendienst medewerkers die verantwoordelijk zijn voor exportzendingen en het organiseren van het logistieke proces.

 

Workshop Business Model Innovatie

Meer groei creëren met Business Model Innovatie
Business modellen hebben tegenwoordig een véél kortere levensduur en redenen voor toekomstig succes zijn meestal niet meer dezelfde als de redenen die historisch succes brachten. Alle producten worden commodities en instandhoudende innovatiestrategieën faciliteren dit alleen maar. De traditionele aanpak van een exporteur werkt dan vaak niet in de markt van het beoogde exportland. Dat heeft meestal te maken met het feit dat de aannames die ten grondslag liggen aan het succes van het business model niet opgaan in de markt van het exportland. Alleen door te breken met de dominante logica is in dat geval internationale groei mogelijk. En dat is de kern van business model innovatie.
Business model innovatie (BMI) biedt een uitweg met het georkestreerd simultaan significant wijzigen van tenminste twee van de vier business model dimensies: wie, wat, hoe, waarom. Hiermee kan een geheel nieuwe markt of concurrentielandschap worden gecreëerd op basis van nieuwe klantwaarde die moeilijk te kopiëren is door concurrenten. Wacht niet tot het business model van je onderneming overjarig is, maar start nu met het bouwen van de competentie om nieuwe business modellen te ontwikkelen en implementeren.

Meer info...

Voor wie: De doelgroep van de workshop bestaat uit leden van de directie en het management van gevestigde product-georiënteerde ondernemingen.

 

Workshop Contracten met agenten en-of distributeurs in het buitenland

De workshop Contracten met agenten en distributeurs in het buitenland geeft export(area)managers tools om met enige juridische kennis betere onderhandelingen te kunnen voeren met agenten/distributeurs in het buitenland. Zo krijgt men tijdens deze workshop o.a. antwoord op onderstaande vragen:

- Mag ik aan mijn distributeurs de verplichting opleggen om alleen in één regio te verkopen en niet daarbuiten?
- Mogen wij exclusieve dealers aanstellen binnen Europa?
- Wij sluiten als exporteur nooit een schriftelijk contract met een agent. Bij een mondelinge overeenkomst ben je er zo weer van af, toch?
- Waar moet je op letten bij contracten, waar liggen valkuilen?
- Wij willen onze agent in Frankrijk opzeggen; waar moeten we rekening mee houden?

Meer info...

Voor wie: Alle personen die te maken hebben met het afsluiten van contracten met agenten/distributeurs in het buitenland.

 

Workshop Het begrijpen en benutten van de Amerikaanse zakencultuur

Hoe maakt u Amerikanen enthousiast over uw product? Hoe zorgt u ervoor dat u uw potentiële klant in Amerika weet te raken? Een eerlijke, directe en kritische manier van communiceren levert u weinig referenties op. U denkt misschien dat een Amerikaan gemaakt aardig is, maar voor hem is het vanzelfsprekend om zich zo op te stellen.
Door u te verdiepen in de Amerikaanse cultuur vergroot u uw kansen om succesvol zaken te doen met een Amerikaanse zakenpartner. Goed pitchen, onderhandelen en samenwerken zijn doorslaggevend, maar waar moet u met name op letten?
Tijdens deze workshop krijgt u toepasbare tips en technieken voor een goede pitch, zodat u een nog groter kans van slagen heeft om de order bij uw potentiële afnemer binnen te halen. Tevens wordt er ingegaan op zaken zoals de culturele verschillen en overeenkomsten tussen de VS en Nederland, maar ook de subculturen binnen de VS. Een spraakmakende en interactieve workshop voor exporteurs om het vertrouwen van een Amerikaan voor zich te winnen.

Meer info...

Voor wie: Personen die succesvol zaken willen doen in de Verenigde Staten.

 

Workshop Het Sales Contract en de Letter of Credit

Een Letter of Credit (L/C) als betalingsinstrument kan een uitkomst bieden als u uw handelspartner onvoldoende kent of wanneer u gaat zakendoen met een economisch minder stabiel land. U kunt dan een L/C als voorwaarde stellen tijdens de onderhandelingen met uw afnemer. Echter, het is van belang om rekening te houden met verschillende risico's die zich kunnen voordoen. Het eerste risico moment is al bij het opstellen van de contractvoorwaarden tussen de afnemer en de leverancier. Het is daarom belangrijk, alvorens u “de deal” sluit, om uw onderhandelingspositie te bepalen en mogelijke handelsrisico's in kaart te brengen.
Tijdens deze middag hoort u in een korte tijd waarmee u rekening dient te houden bij het gebruik van een L/C als betalingsinstrument, zodat u straks minder afhankelijk bent van andere partijen. Ook zaken als waar zitten de 'bottlenecks' en de L/C in relatie met leveringscondities komen ook aan de orde tijdens deze praktijkgerichte workshop.
Tevens wordt u zelf aan het werk gezet door middel van een interactief spel tussen enerzijds leverancier en afnemer en anderzijds de bank van de leverancier en de bank van de afnemer. Het doel is het eens te worden over de voorwaarden en eisen binnen en letter of credit (L/C). Samen werkt u naar de optimale oplossing voor beide partijen.

Meer info...

Voor wie: Export directeuren en export (area/sales) managers die verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van het verkoopcontracten met buitenlandse afnemers.

 

Workshop Indeling douanetarief

Herkent u de vraag;
* Waar valt ons product onder?
* Wat is nu de juiste goederencode voor ons product?
* Bestaat er voor ons product wel een goederencode, want hij wordt niet in de lijst genoemd.

Het hanteren van een juiste goederencode is erg belangrijk. Goederencodes zijn niet alleen de basis voor het bepalen van de hoogte van de rechten bij invoer en accijns, maar ook voor diverse andere zaken zoals restitutie, strategische goederen en in sommige gevallen het bepalen van de oorsprong van uw product. Het indelen van uw product in het douanetarief vergt dus kennis en zorgvuldigheid. Onjuiste indelingen kunnen leiden tot vertragingen, boetes, het intrekken van vergunningen en niet te vergeten ontevreden klanten!

Fenedex organiseert een interactieve workshop waarbij theorie en praktijk worden gemixt. De theorie zal worden afgewisseld door praktijkoefeningen. U neemt plaats achter de computer en gaat (uw eigen) product(en) indelen in het douanetarief.

Meer info...

Voor wie: Alle personen die (mede) verantwoordelijk zijn voor het douanebeleid en te maken hebben met de administratieve verplichtingen binnen een exporterende onderneming.

 

Workshop Letter of Credit bij export (L/C)

Heeft u te maken met klanten die zelf ook niet goed bekend zijn met L/C's, waardoor misverstanden of onduidelijkheden ontstaan? Weleens verschil van mening met de adviserende bank over 'shipping date'? Al uw klanten worden tot nu toe geleverd op vooruitbetaling, maar zo af en toe krijgt u met grotere klanten te maken die wel zaken willen doen, maar alleen willen kopen met een L/C?
Herkent u zich in één van deze praktijksituaties? Of wellicht andere problemen of knelpunten die u tegenkomt met betrekking tot het L/C? Dan is deze training aan u besteed. Een Letter of Credit (L/C) is in het internationale handelsverkeer het middel bij uitstek om de belangen van zowel de verkoper als van de koper op een evenwichtige wijze te regelen, mits u weet hoe het werkt. Tijdens deze workshop wordt het L/C vanuit de praktijk bij de bank en het bedrijfsleven behandeld, zodat u aan het eind van de dag de juiste kennis in huis heeft om een L/C correct te kunnen beoordelen.
Fenedex organiseert deze workshop i.s.m. de Rabobank.

Meer info...

Voor wie: Exporteurs die verantwoordelijk zijn voor het commerciële traject, het opstellen van een verkoopovereenkomst en/of het controleren en managen van de exportadministratie.

 

Workshop Leveranciersverklaringen

Het hele jaar door kunt u van uw klant de vraag krijgen of u “even” een leveranciersverklaring (vaak met oorsprong Europese Gemeenschap) wilt invullen voor de producten die u aan hen hebt geleverd. U wilt uw afnemer helpen en bent graag bereid om uw klant deze dienst te verlenen. Maar mag u deze verklaring echter wel invullen en ondertekenen? In heel veel gevallen wordt deze oorsprongsverklaring snel en tussen alle bedrijven door getekend.

Voorbeeld: U importeert goederen uit China en betaalt de douanerechten in Nederland. De goederen levert u door aan een bedrijf in Duitsland die graag een leveranciersverklaring wil hebben. Gaat u deze verklaring afgeven? En wat doet u voor de goederen die u in Letland heeft gekocht?

Het antwoord op deze vragen moet bij uw bedrijf bekend zijn op het moment dat u een leveranciersverklaring gaat tekenen. In de praktijk blijkt dat bedrijven niet op de hoogte zijn wat het doel is van een leveranciersverklaring.

Deze inspirerende middag geeft u helderheid van zaken en inzicht in de ingewikkelde materie.

Meer info...

Voor wie: Personen die direct betrokken zijn met het maken van oorsprongsdocumenten en de daarbij behorende leveranciersverklaringen.

 

Workshop Sales Contract en de Incoterms

Wilt u goed onderbouwd een bepaalde Incoterm kunnen kiezen wanneer u onderhandelt met uw klant? Tijdens het onderhandelen zelf ook weten welke invloed dit heeft op bepaalde aspecten zoals de betalingsconditie of verzekeringen?
In een verkoopcontract maken de Incoterms een belangrijk deel uit van de overeenkomst. Het bevat regels omtrent de overgang van risico’s en kosten van de verkoper naar de koper. Ook zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden met betrekking tot vervoer van goederen hierin bepaald.
Tijdens deze workshop hoort u waar de risico’s, kosten en verplichtingen van koper en verkoper bij de Incoterms liggen. De Incoterms in relatie met betalingscondities en waar u in de praktijk rekening mee dient te houden wanneer u een sales contract overeenkomt met uw afnemer.

Meer info...

Voor wie: Export directeuren en export (area/sales) managers die verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van verkoopcontracten met buitenlandse afnemers.

 

 • Contact

  Signaalrood 60
  2718 SG Zoetermeer (Wijk18)

  Tel: +31 (0)79 346 73 46

  Routebeschrijving

 • BedrijfsOpen FC 158

 • Vragen over onze trainingen?

  Neem contact op met onze afdeling Opleidingen & Trainingen


  opleidingen-io@evofenedex.nl
  079-3466990

  Voor vragen of opmerkingen staan we altijd voor u klaar!

  neem contact op